Pályázatok

Sikeres alga fejlesztés az Albitech Kft-nél

A Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása (2018-1.1.1-MKI) c. pályázati konstrukció keretében az Albitech Kft. támogatást nyert „Új típusú brasszinoszteroid hormont termelő, valamint biofilm kérget képző és speciális alga biomasszát előállító élő talajalga oltóanyag kifejlesztésére”, ami a mezőgazdasági talajok javítására és a termesztett növények növekedésének serkentésére szolgál.

NKFIH_logo
Nemzeti Kutatási Hivatal

A talajban élő algák fontos szerepet játszanak a degradálódott talajok életének újraindításában, az eróziós veszteségek csökkentésében, a talajok szerkezetének javításában, szerves anyagokkal dúsításában, növekedésszabályozó anyagjaik révén elősegítik a magasabbrendű növények fejlődését.

A projekt során megtörtént a SAP – Soil Algae Product algatenyészet tenyésztésének optimálása különböző térfogatban, megvizsgáltuk a SAP tenyészet talajkolonizációs képességeit (BSC), UV ellenálló képességét, fitohormon, és extracelluláris polimertermelő képességét, valamint a növényekre gyakorolt hatását laboratóriumi, üvegházi és szántóföldi körülmények közt.

A pályázat keretei között beszerzésre került egy a SAP tenyésztésre alkalmas 4 x 25 liter egységekből álló air-lift, flat panel fotobioreaktor, amely nagy sűrűségű algatenyészetek előállítására alkalmas, továbbá kifejlesztésre került egy a reaktorok táplálására alkalmas alacsony vezetőképességű és steril víz előállítására képes berendezés. Kifejlesztésre került egy talajerózió kivédő talajalga alapú készítmény: igazoltuk, hogy a SAP szövedékeivel biofilmréteget alkotnak a talajszemcsék körül, így a talajfelszín vízerózióját csökkentik, továbbá az aggregátumok stabilitását növelik, segítenek megőrizni a talajnedvességet és eközben olyan hormonokat termelnek, amelyek segítik a növények fejlődését (FUTÓ 2019, FUTÓ, 2020). A talajban szétterjedve a talajfelszín kolonizálásával (BSC) növelik a talaj fedettségét és szervesanyag tartalmát, továbbá mint fotoautotróf szervezetek, jelentős mennyiségű CO2 megkötésére is képesek, ezért talajoltásuk hozzájárulhat a klímamentességi törekvésekhez is.

Az alga talajoltóanyag javítja a talaj szerkezetét, minőségét: a talajegészséget; tápanyagot biztosít a talajban, és a talajfelszínen élő organizmusok számára; növényi növekedést serkentő anyagokat termel (fitohormonok). A fejlesztés eredményeként szabadalmi leiratot adtunk be HU1800183A2 számon.

Új típusú brasszinoszteroid hormont termelő, valamint biofilm kérget képző és speciális alga biomasszát előállító élő talajalga oltóanyag kifejlesztése mezőgazdasági talajok javítására és a termesztett növények növekedésének serkentésére. 

A 2018 januárjában meghirdetett felhívás a gyorsan hasznosítható, innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások fejlesztését, piacra vitelét, szellemitulajdon-védelmét ösztönzi a Közép-Magyarország régió legkisebb vállalkozásai körében.

A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap.

NKFIH_logo
Nemzeti Kutatási Hivatal

 • A projekt címe: Új típusú brasszinoszteroid hormont termelő, valamint biofilm kérget képző és speciális alga biomasszát előállító élő talajalga oltóanyag kifejlesztése mezőgazdasági talajok javítására és a termesztett növények növekedésének serkentésére.

A projekt kódszáma: 2018-1.1.1-MKI-2018-00034

A projekt összköltsége: 58 383 619Ft

A támogatás összege: 40 312 453 Ft

Támogatás intenzitás: 69.05%

A projekt kezdete: 2019.01.01.

A projekt befejezése: 2020.12.31.

Cégünk egy speciális talajalga alapú mikrobiológiai készítmény fejlesztését tűzte ki célul. A termék sokrétű hatást képes kifejteni: javítaná a talaj szerkezetét, minőségét; tápanyagot biztosítana a talajban és talajon élő élőlények számára; valamint növényi növekedést elősegítő anyagokat állítana elő (fitohormonok).

A talajban élő algák fontos szerepet játszanak a degradálódott talajok életének újraindításában, az eróziós veszteségek csökkentésében, a talajok szerkezetének javításában, nitrogénnel és szerves anyagokkal való dúsításában, táplálékul szolgálnak egyes élőlények számára, növekedésszabályozó anyagaik révén elősegítik szervezettebb növények fejlődését.

Speciális talajalga készítményünk gomba és baktérium sejtekkel együttműködésben biofilm kérget (BSC-biological soil crust) alakít ki, védve a talajfelszínt a kiszáradástól, eróziótól. Az együttélés-BSC védelmet és tápanyagokat biztosít a talajban élő baktériumoknak, amelyek így képesek intenzívebb szaporodásra.

A BSC legfontosabb összetevői a különböző exopolimerek (EPS, extracellular polymeric substances), amelyek a szénhidrátokon kívül esszenciális lipideket, fehérjéket tartalmaznak.

A tápanyagok nemcsak a talajban élő mikroorganizmusok számára jelent gazdag tápanyagforrást, hanem a növények számára is. Az alga a talaj felső rétegében elszaporodva biztosítja a növényi élethez szükséges esszenciális anyagokat tartalmazó biomasszát 50-100 kg/ha mennyiségben. A BSC képző talajalgák közé tartoznak a Klebsormidium fonalas zöldalga fajok is.

A Klebsormidium fajok a talaj felső 0-20 cm-es rétegében akár 10°C alatt és 30°C felett is életképesek maradnak, valamint a természetes réti és erdő talajokban egyaránt megtalálhatók és elterjedtek.

Kiemelkedő szárazságtűrő és rehidratációs képességük képessé teszi őket az újra nedvesedett környezetben való gyors szaporodásra. Az előbbi tulajdonságukat támasztja alá, hogy a fonalas Klebsormidium nemzetség egyes képviselői képesek sivatagosodó homokos dűnéken is elszaporodni.

Algakéreg szövedékből- BSC-ből izolált Klebsormidium törzs homoktalajon elszaporítva, javítja a talaj víztartó képességét, alátámasztva a törzs különleges ökológiai hatékonyságát és a talajerózió gátlásában játszott szerepét. Tudományosan elfogadott a mikroalgák és kivonataik szövettenyészetekre gyakorolt serkentő hatása is, ami erről az oldalról megalapozza hasznosíthatóságukat a növénystimuláló lombtrágyák területén.

A növényi növekedés szabályozó anyagok egymással kölcsönhatva komplex módon szabályozzák a növények életének minden aspektusát (például a sejtek osztódása, megnyúlása és differenciálódása, abiotikus és biotikus stressz válasz reakciók). A brasszinoszterid típusú szteroid növényi hormonok jelenléte elengedhetetlen a növényi növekedés és fejlődés során.

Az alacsonyabb rendű szervezetek közül elsősorban algák képesek nagyobb mennyiségben előállítani. A fejlesztés tárgya az általunk már izolált Kb 2013 (Klebsormidium sp.) algatörzs, talajoltóanyagként történő alkalmazásai, hormontermelő és biofilm képző, talajjavító tulajdonságainak kimutatása és oltóanyagként alkalmas termék nagy volumenű szubmerz előállítási technológiájának fejlesztése.

Egy alapvetően új alga alapú talajjavító és növényi növekedésserkentő talajoltóanyag terméket fejlesztünk. A fejlesztés célja hatékony talajalga alapú és hatásmechanizmusában új típusú növénystimuláló termék kifejlesztése, amely mezőgazdasági területeken talajoltással és fejtrágyázással kombinálva egyaránt alkalmazható lesz a növénytermesztésben, mivel az intenzív termesztésre használt talajon elszaporodva serkenti a növényi szervezet növekedését gyökér és hajtásstimuláló hormonhatásaival.

A talajban szétterjedve fonalas szaporodásával, a talajfelszín kolonizálásával (BSC) és a talajszemcsék aggregálásával  lassítja a talaj  kiszáradását és erózióját, ugyanakkor alga biomassza megtermelésével növeli közvetlenül a talaj nagy hozzáadott értékű  szervesanyag tartalmát és így közvetve a termesztett növények növekedését.

Albitech kft.

 1045 Budapest, Berlini utca 47-49.
+36 20 929 4412
info@albitech.hu